Mga Programang may "K" ni Hon. Dino Reyes-Chua

KABATAAN

Si Dino Reyes-Chua ay nagbibigay ng scholarship program sa mahihirap na kababayan upang matupad ang kanilang mga pangarap.

Naglalaan ng malaking pondo sa edukasyon upang maitaas ang antas ng karunungan sa lalawigan.

Bilang kasama sa Team Pacquiao, layunin niyang palakasin ang isports para sa mga kabataan.

KALUSUGAN
Medical Mission by Dino Reyes-Chua

 Siya ay nagsasagawa ng tuloy tuloy na Libreng Medical at Dental Mission para masiguro ang magandang kalusugan ng ating mga kababayan.

Nais niyang palaganapin ang Botika ng Bayan sa Bawat Barangay upang makayanan ng mahihirap ang murang gamot pang-kalusugan.

Pinagtutuunan niya ang pagbibigay ng Libreng Health Card at Insurance sa mahihirap nating kababayan.

KABUHAYAN

Si Dino Reyes-Chua ay nagbibigay ng Libreng Training Seminar Pang-kabuhayan upang makapag Negosyo ang maliliit nating kababayan.

Nagbibigay ng Tulong Puhunan sa nais mag- Hanap Buhay at dagdag pondo sa mga maliliit na tindahan.

Naghihikayat ng mga negosyante upang magtayo ng negosyo sa lalawigan para makapagbigay ng maramingtrabaho sa mamayan.

KATIYAKAN SA PANINIRAHAN
Dino Reyes-Chua habang namimigay ng mga bag sa mga kabataan

Sinisiguro niya ang pagbuo ng local housing board sa bawat bayan ng cavite upang matiyak ang tirahan ng bawat pamilya.

Ang paglalaan ng pondo para sa Programang Palupa sa mamamayan.

Ang pagtitiyak na magkaroon ng Murang Pabahay sa ating lalawigan.

Image News Article: 

Latest News!

  • Mayor Dino Reyes Chua Oath Taking...
  • Meeting with President Rodrigo Duterte...
  • Mayor Dino Reyes Chua on TV5 News...
  • Mayor Dino Chua deliver his final message...
  • Grand Rally...

©2010 - 2011 dinochua.com • All Rights Reserved •Kabarkada ng Masa Dino Reyes-Chua